O nás

Mojí prioritou je spokojený zákazník a proto dbám na profesionální přístup. Preferuji individuální přístup a proto se plně orientuji na potřeby a požadavky každého zákazníka. 

Osvědčení

Jsem odborně způsobilá osoba k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, kde odborná způsobilost je osvědčena podle § 10 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují požadavky BOZP, ve znění pozdějších předpisů.

Kontakt

Klára Remešová Úvalno 307
Úvalno
79391
775560162 klara.remesova@hotmail.com