BOZP Krnov

VÁŠ PARTNER PRO BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ OCHRANU

Dokumentace BOZP a PO

Kompletní zpracování nebo aktualizace stávající

Kompletní zpracování vnitropodnikových směrnic, provozních řádů, místně provozních předpisů, aj. na míru Vašemu podnikání.

Školení BOZP a PO zaměstnanců

Vstupní/periodická školení, vedoucích zaměstnanců, školení první pomoci...

Školeních Vašich zaměstnanců v právních a ostatních předpisech v BOZP a PO na Vašem pracovišti. Zajišťujeme i školení referentů, školení první pomoci aj.

Vyhledávání a hodnocení rizik

Seznámíme se s Vaším provozem a činností jednotlivých profesí na pracovišti

Vyhledávání a hodnocení pracovních rizik možného ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců při jejich práci a stanovení opatření k jejich snížení či eliminaci.

Prověrky BOZP a odborný dohled

Zajišťujeme pravidelné roční prověrky BOZP 

Provádíme pravidelné roční prověrky BOZP a jsme součástí odborného dohledu v rámci pracovnělékařský služeb.

Vypracování kategorizace práce

Kategorizace práce jednotlivých profesí je Vaši zákonnou povinností 

Zpracujeme Vám oznámení nebo žádost o zařazení prácí do kategorií na příslušnou KHS. V případě nutnosti zajistíme akreditované měření rizikových faktorů.

Revize a kontroly PO

Mějte zařízení k eliminaci požáru v pořádku

Zajistíme Vám kontrolu a revizi zařízení pro zásobování požární vodou nebo kontrolu a revizi hasících přístrojů.

Poradenství a konzultace

Neváhejte nás kontaktovat

Domluvte si s námi nezávaznou schůzku, kde se domluvíme na Vašich požadavcích a očekáváních.

Naše služby pro Vás nekončí vypracováním dokumentace!


BOZP KRNOV, Klára Remešová, DiS., Úvalno 307, 793 91 Úvalno
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!