Požární ochrana

V zabezpeční požární ochrany spolupracujeme s krnovskou firmou ZABEZPO.
 
 
Nabízí:

• Zabezpečení požární ochrany

• Zpracování dokumentace požární ochrany

• Specializovaný maloobchod se sortimentem zaměřeným na požární ochranu

• Školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců o požární ochraně

• Odborná příprava zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek

• Provádění kontrol a revizí zařízení pro zásobování požární vodou

• Provádění kontrol a revizí hasicích přístrojů

• Výkon funkce odborně způsobilé osoby

• Výkon funkce technika požární ochrany

• Výkon funkce preventisty požární ochrany

 

Kontakt

Klára Remešová Úvalno 307
Úvalno
79391
775560162 klara.remesova@hotmail.com