Zpracování vnitřních směrnic

Na základě současně platných bezpečnostních předpisů - Zákonů a Nařízení vlády musí každá firma zpracovat vnitřní směrnice na požadované profese a pracovní činnosti. Následně se podle těchto vnitřních směrnic dodržuje ve firmě bezpečnost práce. Vnitřní směrnice Vám jsme schopni vypracovat podle platných právních a ostatních předpisů.

  • Vnitřní směrnice - osobní ochranné pracovní prostředky - OOPP.
  • Vnitřní směrnice - mycí, čistící a dezinfekční prostředky - MČDP.
  • Vnitřní směrnice - pracovní rizika - vyhledávání, hodnocení a posouzení pracovních rizik.
  • Vypracování návrhu - kategorizace prací - rizikové faktory.
  • Vnitřní směrnice - zdravotní způsobilost - stanovení peirodických lékařských prohlídek u zaměstnanců, podklad pro smluvního lékaře pracovně lékařské služby.
  • Vnitřní směrnice - místní řád skladu
  • Vnitřní směrnice - provádění dechových zkoušek na alkohol u zaměstnanců ve firmě
  • Plán BOZP (lhůtník) - zákonného školení, revizí, odborných prohlídek a kontrol technického zařízení.

Kontakt

Klára Remešová Úvalno 307
Úvalno
79391
775560162 klara.remesova@hotmail.com