Vyhledávání pracovních rizik

  • Vyhledávání a hodnocení pracovních rizik možného ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců nařizuje Zákoník práce § 102 a jeho plnění vyžaduje Inspekce práce dle zákona č. 251/2005 Sb. o inspekci práce. Naše firma ve spolupráci s Vámi bude vyhledávat pracovní rizika možného ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců přímo ve Vaši firmě. Ve vnitřní směrnici pak bude např. uveden způsob ohrožení tj. co by se mohlo přihodit při provádění jednotlivých činností.
 
  • Opatření na minimalizaci a omezení rizik. Do pracovních rizik se musí zakotvit opatření tzn. co je třeba provést, aby se vyloučilo, nebo co nejvíce omezilo popř. minimalizovalo nebezpečí.
 
  • Hodnocení pracovních rizik možného ohrožení. Všechna pracovní rizika je nutné vyhodnotit a posoudit, zda je posuzovaný systém bezpečný.

Kontakt

Klára Remešová Úvalno 307
Úvalno
79391
775560162 klara.remesova@hotmail.com