Školení z bezpečnosti práce BOZP

  • Provádění periodického školení z bezpečnosti práce BOZP pro zaměstnance.Jedná se o proškolení zaměstnanců ve firmě, které se provádí zpravidla 1x ročně. Školení je především zaměřeno na dodržování bezpečnostních a hygienických předpisů zejména pak je značná část věnována novým bezpečnostním předpisům. Zaměstnavatel dostává po školení prezenční listinu a osnovu školení z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
  • Provádění školení vedoucích zaměstnanců z bezpečnosti práce BOZP včetně vydání osvědčení. Jedná se o proškolení všech vedoucích pracovníků, které by mělo probíhat minimálně 1x za 3 roky. Školení je zakončeno testem o přezkoušení a absolventi dostávají osvědčení o absolvování školení z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Kontakt

Klára Remešová Úvalno 307
Úvalno
79391
775560162 klara.remesova@hotmail.com