Poradenství, konzultace a další

  • Zajištění knihy evidence pracovních úrazů - červená kniha
  • Zajištění knihy evidence (drobných) pracovních úrazů 
  • Zajišťování bezpečnostních, výstražných a fotoluminiscenčních (reflexních) tabulek dle dohody a potřeby
  • Zajištění záznamníku kontrol regálů
  • Zajištění provozních deníků strojů
  • Seznam pro vybavení lékárničky první pomoci na pracovišti
  • Provádění dechových zkoušek na alkohol u zaměstnanců ve firmě
  • Další nezbytná dokumentace týkající se bezpečnosti práce.

Poradíme Vám, čím máte vybavit lékárničku první pomoci na pracovišti. Součástí vybavení je také knížka první pomoci. Rovněž knížky evidence (drobných) pracovních úrazů Vám zajistíme. Další nezbytnou povinnou dokumentaci týkající se bezpečnosti práce Vám dodáme a poradíme, jak ji správně vyplňovat.

Kontakt

Klára Remešová Úvalno 307
Úvalno
79391
775560162 klara.remesova@hotmail.com